KONTAKT
ADRES

Cultúrlann Uí Chanáin,
37 Great James St,
Derry,
BT48 7DF

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2017 by MN. Proudly created with Wix.com

RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Chodzi o dane osobowe (uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania) przykładowo: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, adres mailowy, telefon, numer dowodu osobistego, paszportu, informacje o stanie zdrowia dziecka, jego wizerunek czy głos.

Administratorem Państwa danych będzie North West Academy of English, Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Great James St, Derry, UK

BT48 7DF

 

Inspektorem Ochrony Danych osobowych w North West Academy of English jest pani Francesca Giacomini (francesca.giacomini@northwestacademy.net).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu  wypełnienia obowiązków ciążących na szkole angielskiego North West Academy of English jako usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu North West Academy of English polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

c) w celu rekrutacyjnym, zawarcia i wykonania umowy, przetwarzania wizerunku (w ramach prowadzonej strony internetowej i fanpage na Facebook, kanału YouTube), monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego), prowadzenia działań statutowych North West Academy of English oraz  współpracy z jej partnerami.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1 b, c RODO

 

We wskazanych celach Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

Dane osobowe przetwarzane przez North West Academy of English są w pełni chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Państwa dane mogą być przekazane przez szkołę do Urzędu Gminy, Wydziału Edukacji, SIO, Kuratorium Oświaty, MEN, podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, instytucjom współpracującym z North West Academy of English, lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom, które w naszym imieniu dochodzić będą zaległych należności oraz pracownikom North West Academy of English.

 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji Państwa dziecka/do zakończenia umowy i zakończenia obowiązku archiwizacyjnego.

 

Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,  dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1 b, c RODO

 

Wszelkie dotychczas stosowane zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci są zgodne i przepisami RODO i traktowane jako obowiązujące.